Uzależnienia

Bybio

Uzależnienia

Uzależnienie – to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego albo psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.
Termin „uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych  jak uzależnienie od narkotyków , leków, alkoholu(, czy papierosów.

About the author

bio administrator