Testy Obciążeń - Bakterie

Testy Obciążeń - Bakterie

Biorąc pod uwagę organizm ludzki, to przez całe życie jesteśmy narażeni na ataki rozmaitych patogenów. Dla organizmu ludzkiego takie ataki nie są jakimś dużym problemem, natomiast gdy zostanie zaburzona naturalna homeostaza w organizmie, wtedy takie ataki skutkują pojawienie się objawów klinicznych charakterystycznych dla danego schorzenia.  W wielu przypadkach bywa, że mamy do czynienia z zakażeniem które nie daje żadnych objawów klinicznych u danego człowieka i dopiero  po pewnym czasie może dojść do sytuacji w której dane zakażenie będzie manifestować się pełnymi objawami klinicznymi.

Umów Wizytę Online Bezpłatna Konsultacja Telefoniczna

Bezpłatna Konsultacja Telefoniczna, Rejestracja (8.00 - 20.00) tel:
+48 696 088 099
Przy pomocy badania z wykorzystaniem biorezonansu elektromagnetycznego możemy stwierdzić obecność rozmaitych bakterii wirusów oraz grzybów w danym organizmie.
Dzięki temu badaniu możemy ustalić indywidualną częstotliwość rezonansową szkodliwych patogenów które bytują w naszym organizmie a później wykorzystując te częstotliwości spowodować zniszczenie tych chorobotwórczych patogenów.
WHO podała listę 12 najbardziej niebezpiecznych bakterii które bardzo często wywołują rozmaite stany chorobowe.

W przypadku niektórych z nich stwierdzono oporność na wszelkie dostępne leki.

Acinetobacter baumannii jest oporna na karbapenemy.
Miejsce jej występowania to gleba, woda, żywność, powoduje zapalenie płuc o ciężkim przebiegu a także zakażenie ogólnoustrojowe które w połowie przypadków kończą się śmiercią, zainfekować tą bakterią można się w szpitalach.

Pseudomonas aeruginosa zwana pałeczką ropy błękitnej jest ona oporna na karbapenemy. Bytuje w wodzie oraz glebie, może powodować infekcje skórne a także zakażenia układu pokarmowego oraz układu oddechowego. Infekuje także drogi moczowe i jest odpowiedzialna za zapalenie ucha środkowego oraz rozmaite zapalenia zatok. Jest bakterią niebezpieczną dla osób u których stwierdzono obniżoną odporność.

Enterobakterie wykazują oporność na karbapenemy należy do nich bakteria między innymi Escherichia coli która jest źródłem infekcji układu moczowo-płciowego, zapalenie otrzewnej, zapalenie dróg żółciowych a także zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Enterococcus faecium
jest bakterią która wykazuje odporność na wankomycynę.
Jest bakterią fizjologiczną bytującą w końcowym odcinku przewodu pokarmowego. U osób po zabiegach oraz z  osłabionym układem odpornościowym może powodować stany zapalne dróg moczowych oraz zakażenia pooperacyjne.

Staphylococcus aureus
wykazuje oporność na metycylinę a także na wankomycynę. Bytuje na powierzchni naszej skóry szczególnie na błonach śluzowych wnętrza nosa, pod wpływem rozmaitych zabiegów chirurgicznych może dojść do osłabienia układu immunologicznego pacjenta co w konsekwencji skutkuje rozmaitymi zakażeniami, najczęstsze z nich to zakażenia tkanek miękkich oraz skóry, do tego dochodz zmiany ropne wokół mieszków włosowych.

Helicobacter pylori jest oporna na klarytromycynę, bakteria ta zasiedla błonę śluzową żołądka oraz zwiększa ryzyko wystąpienia owrzodzenia żołądka.

Campylobacter
to grupa bakterii która są oporne na fluorochinolony.
Osoby zakażone często zgłaszają u siebie biegunki, bóle głowy, stany zapalne żołądka oraz jelit.

Salmonella jest oporna na fluorochinolony.
To grupa bakterii, która wywołuje problemy z układem pokarmowym tak jak zatrucia które mogą doprowadzić do zakażenia innych narządów wewnętrznych a także stawów

Neisseria gonorrhoeae jest bakterię oporną na cefalosporyny oraz fluorochinolony.
Bakteria wywołuje chorobę przenoszona drogą płciową jaką jest rzeżączka może zakażać inne układy i powodować na przykład zapalenie spojówek które w przypadku nie leczenia może spowodować utratę wzroku.

Streptococcus pneumoniae należ do bakterii która wykazują oporność na penicylinę. Może wywoływać zapalenia płuc, zakażenia krwi, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zakażenie może się pojawić  kiedy bakteria przeniknie przez nos lub gardło do dróg oddechowych gdzie dalej migrując może dotrzeć nawet do mózgu.

Haemophilus influenzae jest bakterią oporną na ampicylinę, może wywoływać ciężkie zapalenia płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Shigella jest oporna na fluorochinolony.
Źródłem zakażenia jest kał osób które są nosicielami i w przeszłości przeszły chorobę ale jej nie leczyły. Osoba będąca nosicielem nie ma żadnych objawów zakażenia, natomiast w jej kale znajdują się chorobotwórcze bakterie.
Spożywanie pokarmów brudnymi rękoma, zainfekowanie pożywienia lub wód gruntowych może przyczynić się do zakażenia. Objawami są biegunka z domieszką krwi oraz wysoka gorączka, niekiedy wymioty.


Umów Wizytę Online Bezpłatna Konsultacja Telefoniczna

Bezpłatna Konsultacja Telefoniczna, Rejestracja (8.00 - 20.00) tel:
+48 696 088 099