Biorezonans

Biorezonans to terapia przy użyciu sygnałów zewnętrznych, z którymi poszczególne mikroorganizmy lub ich układy wpadają w rezonans.
Biorezonans pozwala skutecznie usunąć różne rodzaje drgań patogennych, we wszystkich stadiach procesu, bez szkody dla organizmu człowieka.
Głównymi źródłami sygnałów elektrycznych i elektro­magnetycznych w ciele człowieka są: aktywność mięśniowa (na przykład rytmiczne skurcze mięśnia sercowego), aktywność bio­elektryczna (przekaz impulsów elektrycznych z narządów zmysłów do mózgu i sygnałów od mózgu do narządów wykonawczych), a także metaboliczna aktywność narządów i układów (przemiana materii w organizmie).
U wielu mikroorganizmów – pierwotniaków, szeregu pasożytów jelitowych, grzybów, bakterii, wirusów brak układu nerwowego i mięśniowego, przez co źródłem pól elektrycznych i elektromagnetycznych jest aktywność metaboliczna.

Po wieloletnich badaniach uczeni odkryli, że absolutnie każdy żywy organizm (w tym również mikroorganizmy), emitują fale elektromagnetyczne. Każda żywa istota przy tym emituje pola elektromagnetyczne w określonym zakresie częstotliwości.
Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać i zdezaktywować każdy rodzaj patogenu, gdyż każdy posiada własny właściwy tylko temu rodzajowi zakres częstotliwości. W chwili obecnej zarejestrowano częstotli­wości ponad 150 tysięcy gatunków form patogennych.